·   · 52 публікацій

Розголошення персональних даних

Дотримуйтесь Закону України про захист персональних даних.

Ми вважаємо особисте життя - недоторканним.

Особисте життя - це особлива частина приватної сфери людської життєдіяльності, яка полягає в різноманітних відносинах, стосунках, явищах, подіях, що не мають публічного значення, визначається і регулюється самою особою.

0 0 0 0 0 0

Комунікаційна платформа BIG.UA

Close